Su Yumuşatma Cihazı

Su yumuşatma cihazı çalışması iyon değiştirme prensibi ilkesine göre çalışır. Burda amaç daha önceden Na iyonu ile yüklenmiş reçinenin Ca ve Mg iyonlarını yakalamasıdır. Cihazın ne kadar kireç yükleneceği tasarımcı tarafından hesap edilmiş olmalıdır. Böylece cihaz kapasitesi dolunca rejenarasyon aşamasına geçilebilir. Reçine miktarı hesaplanırken su setliği ve su miktarı gözönünde tutulmalıdır. İçinde tortu ve diğer safsızlıklar olmayan su cihazın giriş noktasından basınçla girer. Difizörler sayesinde yüzeye ve reçineye temas eden su sertliğini kaybederek cihazın çıkış noktasından işletmeye verilir. Kapasitesi dolan reçine kolonu, daha önceden hazırlanmış olan rejenarasyon solüsyonuyla (NaCl) kendini temizler. Temizleme esnasında ortaya çıkan atıksu uygun şekilde uzaklaştırılır. Bu işlem tamamen otomatiktir. İşletmeci sadece rejenarasyon tankındaki sodyum klorürü tamamlamakla görevlidir.

Su yumuşatma cihazı iyon değiştirici prensibi ile çalışır. Amaç, Na iyonları ile önceden yüklenmiş bir reçineden Ca ve Mg iyonlarını yakalamaktır. Mühendis, cihaza ne kadar kireç yüklenmesi gerektiğini hesaplamalıdır. Bu nedenle cihaz dolduğunda rejenerasyon aşaması başlayabilir. Reçine miktarı hesaplanırken su sertliği ve su hacmi dikkate alınmalıdır. Tortu ve diğer safsızlıklardan arındılılmış su, giriş noktasında basınç altında cihaza girer. Difüzör sayesinde yüze ve reçine ile temas eden su sertliğini kaybederek cihazın çıkış noktasındaki tesise gönderilir. Paketleniş reçine kolonu, önceden hazırlanmış bir rejenerasyon solüsyonu (NaCI) ile yıkanır. Temizlik sırasında oluşan atık su, profesyonel bir yüklenici tarafından deşarj edilir. Bu süreç tamamen otomatiktir. Operatör sadece rejenerasyon tankının sodyum klorür ile yeniden doldurulmasından sorumludur.