Ultra Saf Su Sistemleri

Ultra Saf Su Sistemleri birçok ürünün imalinde, laboratuvarlarda, ilaç sanayinde, elektronik devre yıkamalarında, hassas yüzey kaplama işlerinde, moleküler ürünlerde vb. alanlarda ihtiyaç duyulan ultra saf suyu imal edilen son derece hassas sistemlerdir. Sistemler sudaki tüm fiziksel, kimyasal ve biyolojik safsızlıkları giderir. Konvansiyonel sistemlerde bu işlemler için birçok farklı ekipmanı kullanmak gerekirken MAYER ultra saf su cihazları bunu kompakt tek yapı içinde gerçekleştirir. Cihaz genelde Tip1 kalitede ultra saf su üretirken bazı modellerimizde aynı cihazdan Tip1,2,3,4 kalitede su almak mümkündür.

Ultra Saf Su Sistemi, her hangi bir ekleme olmadan doğrudan çeşme suyundan RO (ters osmoz) ile ultra saf su üretebilen kompakt tek veya seri cihazlardan oluşabilmektedir. Ultra saf su sistemleri, birbiri ile bütünleştirilebilen en az 1 adet Ultra Saf Su Sistemi ve en az 1 adet Saf Su Depolama tankından oluşmaktadır. Sistemler şebeke giriş suyu bağlantısıyla, Ultra Saf Su (Tip 1) kalitesinde su üretebilmektedir. Sistemin içerisinde RO (ters osmoz) ünitesi olup, inorganik iyonların en az % 95’ini ve çözünmüş organik bileşikler, bakteriler ve partiküllerin % 99’unu ayrıştırmaktadır. Ultra Saf Su Sistemlerinde üretilen suda iletkenlik 0,05 µS değerlerinde, direnci ise 18 Ω değerlerinde görülmektedir.

Ultra saf su cihazında arıtılacak olan su öncelikle fiziksel olarak filtrelenir. Fiziksel filtreler 1 µ hassasiyetindedir. Daha sonra TOC filtreleri vasıtasıyla 2. aşama tamamlanır. Sudaki çöözünmüş maddeler reverse osmosis membranı sayesinde arıtıldıktan sonra sırasıyla ileri arıtma sisteminden geçen su ultra saf su haline dönüşür. Sistem devre elemanlarının zamanında değiştirilmesi haricimde bakıma ve müdahaleye ihtiyaç duymadan çalışır.